Dream Apartments

DREAM APARTMENTS

regulamin

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W APARTAMENCIE

1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu.
2 .W lokalu oraz w częściach wspólnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje
nałożeniem na osobę kary pieniężnej – 500 zł.
3. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00.
4. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz trzymania zwierząt. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę kary pieniężnej – 500 zł.
5. Gość powinien używać Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Przebywanie innych osób jest możliwe do godziny 22:00. W przypadku stwierdzenia obecności nieuprawnionych osób po godzinie 22:00 najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 600 zł za każdą nieuprawnioną osobę.
6. W godzinach 22.00 do 7.00 w budynku obowiązuje cisza nocna.
7. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.
8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. 
Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. 
Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.
9. Gość korzystając z aneksu kuchennego zachowuje czystość.
10. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i uzyskaniu jego 
pisemnej zgody.
11. W przypadku naruszenia powyższego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu o każdej porze.
12. W przypadku naruszenia powyższego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać stosunek najmu w każdym czasie z możliwością zachowania zapłaconej ceny.
13. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.
14. Najemca nie może przekazywać Lokalu w podnajem osobom trzecim.
15. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego Lokalu.
16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, pilotów do bramy, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową
opłatę w wysokości 250 zł.
17. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
18. Możliwy zwrot w przypadku odwołania rezerwacji 14 dni przed przyjazdem.
Reklamacje prosimy kierować na e-mail: rezerwacje@dreamapartments.pl
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni kalendarzowych.
Operatorem obiektów jest firma Property Partners Łódź Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi ul.
Sienkiewicza 82/84, 90-318 NIP: 728284249